Thông tin tuyển sinh đại học Y dược Cần Thơ 2019

Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội sẽ thông tin đến các bạn về tuyển sinh Đại học Y Dược Cần Thơ 2019, chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh qua bài viết dưới đây.

Thông tin tuyển sinh đại học Y dược Cần Thơ 2019

Đối tượng tuyển sinh: Hệ chính quy      

– Thí sinh tốt nghiệp đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

– Thí sinh là người nước ngoài đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có nguyện vọng học tại trường.

Thông tin tuyển sinh đại học Y dược Cần Thơ 2019Thông tin tuyển sinh đại học Y dược Cần Thơ 2019

Đối với hệ liên thông chính quy và vừa làm vừa học: Điều kiện tuyển sinh thí sinh sẽ là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT và trung cấp chuyên nghiệp/cao đẳng đang làm việc tại các cơ sở y tế được tham gia dự tuyển sinh. Thí sinh là người nước ngoài đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp khối ngành khoa học sức khỏe tại Việt Nam phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

Phạm vi tuyển sinh của nhà trường: Tuyển sinh trên cả nước với phương thức là xét tuyển

Xét tuyển kết quả Kỳ thi THPT quốc gia của ba môn Toán, Hóa và Sinh (không nhân hệ số). Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, ưu tiên chọn môn Toán xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu. Thí sinh là người nước ngoài xét tuyển kết quả học tập THPT và kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt.

Hệ liên thông chính quy: Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia của ba môn Toán, Hóa và Sinh (không nhân hệ số). Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, ưu tiên chọn môn Toán xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu.Thí sinh là người nước ngoài xét tuyển kết quả học tập THPT và kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt.

Hệ liên thông vừa làm vừa học: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển kết quả học tập phải đảm bảo: học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên.

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 THPT điểm trung bình cả năm (TBCN) ba môn Toán, Hóa, Sinh và điểm xếp loại tốt nghiệp (ĐXLTN) trung cấp/cao đẳng (không nhân hệ số). Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, ưu tiên chọn điểm xếp loại tốt nghiệp xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu.

Điểm xét tuyển (ĐXT) = TBCN môn Toán + TBCN môn Hóa + TBCN môn Sinh + ĐXLTN + ưu tiên.

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y Dược Cần ThơChỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y Dược Cần Thơ

Chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Theo xét KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

Mã tổ hợp môn

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

 

Y khoa

7720101

810

 

B00

Học 6 năm tập trung chính quy

Y khoa (liên thông)

7720101B

170

 

B00

Học 4 năm liên thông chính quy

Y học dự phòng

7720110

90

 

B00

Học 6 năm tập trung chính quy

Y học cổ truyền

7720115

90

 

B00

Học 6 năm tập trung chính quy

Y học cổ truyền (liên thông)

7720115B

54

 

B00

Học 4 năm liên thông chính quy

Dược học

7720201

100

 

B00

Học 5 năm tập trung chính quy

Dược học (liên thông)

7720201B

20

 

B00

Học 4 năm liên thông chính quy

Điều dưỡng

7720301

60

 

B00

Học 4 năm tập trung chính quy

Điều dưỡng (liên thông)

7720301B

0

260

 

Bao gồm Điều dưỡng đa khoa và Điều dưỡng phụ sản, học 3 năm liên thông Vừa làm vừa học

Răng – Hàm – Mặt

7720501

90

 

B00

Học 6 năm tập trung chính quy

Kỹ thuật xét nghiệm y học

7720601

80

 

B00

Học 4 năm tập trung chính quy

Kỹ thuật Xét nghiệm y học (liên thông)

7720601B

0

30

 

Học 3 năm liên thông Vừa làm vừa học

Y tế công cộng

7720701

30

 

B00

Học 4 năm tập trung chính quy

 

Tổng:

1.594

290

 

Điều kiện đăng ký xét tuyển vào trường

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận Đăng ký xét tuyển vào trường trên mục tuyển sinh.

– Mã trường: YCT

– Tổ hợp xét tuyển (B00): Toán – Hóa – Sinh (Hóa và Sinh lấy điểm môn thi thành phần).

– Tiêu chí phụ dùng để xét tuyển: nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, ưu tiên chọn môn Toán xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu.

+ Xét tuyển đợt 1: thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo qui định của Sở Giáo dục và Đào tạo; thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo tuyển sinh của trường. Đối với hệ liên thông chính quy và vừa làm vừa học thực hiện theo thông báo tuyển sinh của trường.+ Xét tuyển bổ sung (nếu có): thí sinh nộp hồ sơ theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo tuyển sinh của trường.

– Hình thức nhận ĐKXT:

+ Xét tuyển đợt 1: thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo qui định của Sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo lệ phí ĐKXT. Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần bằng phương thức trực tuyến.

+ Xét tuyển bổ sung (nếu có): thí sinh nộp hồ sơ một trong ba hình thức: trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến theo thông báo tuyển sinh của trường.

– Các điều kiện xét tuyển:

Trường không sử dụng điểm bảo lưu trong kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển

Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất)

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường bằng thư chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp. Quá thời hạn, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác bổ sung.Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin ĐKXT. Trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin ĐKXT và dữ liệu đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.