Ngành Tài chính- Ngân hàng là gì? Các chuyên ngành của Tài chính- Ngân hàng

Những năm tuyển sinh gần đây, sức hút của ngành Tài chính- Ngân hàng đang nóng trở lại. Nếu bạn đang thắc mắc ngành Tài chính – Ngân hàng là gì hay những chuyên ngành của ngành học này, hãy tham khảo thông tin qua bài chia sẻ dưới đây.

A – Ngành Tài chính- Ngân hàng là gì? Tìm hiểu về ngành Tài chính – Ngân hàng

Tài chính- Ngân hàng là ngành học khá rộng, có liên quan đến tất vả các dịch vụ giao dịch tài chính cũng như vận hành và kinh doanh tiền tệ. Hiểu một cách đơn giản, ngành Tài chính- Ngân hàng là hình thức kinh doanh liên quan đến vấn đề tiền tệ thông qua ngân hàng và những công cụ tài chính của ngân hàng phát hành nhằm thanh toán và chi trả trong nội địa và quốc tế.

Ngành Tài chính- Ngân hàng là gì? Các chuyên ngành của Tài chính- Ngân hàng

Tài chính- Ngân hàng được hiểu là lĩnh vực kinh doanh tiền tệ

Nói đến Tài chính- Ngân hàng còn có rất nhiều lĩnh vực chuyên sâu có liên quan như Tài chính doanh nghiệp, Bảo hiểm, Thuế, Đầu tư, Phân tích tài chính hay Kinh tế học tài chính…

Đây được đánh giá là ngành quan trọng, có liên quan đến 2 hoạt động điều hành chính sách cơ bản là chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa.

>>> Tham khảo thêm: Ngành Tài chính ngân hàng lương bao nhiêu? Có cao không?

B – Các chuyên ngành của ngành Tài chính – Ngân hàng

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về lĩnh vực kinh doanh rộng lớn này, bài viết xin chia sẻ các chuyên ngành của ngành Tài chính- Ngân hàng. Hãy cùng tham khảo qua phần tổng hợp dưới đây:

1. Chuyên ngành Quản lý tài chính công

Chuyên ngành này sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức quản lý tài chính công của Việt Nam và thông lệ quốc tế để sinh viên có thể áp dụng khi thực hiện quản lý tài chính tại tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Sinh viên có kiến thức chuyên sâu về ngành như lý thuyết về quản lý tài chính công, quản lý thu- chi ngân sách và những chính sách quản lý tài chính trong những đơn vị, cơ quan nhà nước..

2. Chuyên ngành Thuế

Với chuyên ngành này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về thuế như: lý thuyết thuế, các chính sách thuế, luật thế, nắm chắc quy trình quản lý của cơ quan thuế cũng như quy định về lập hồ sơ kê khai thuế, kiến thức liên quan đến quy trình hạch toán kế toán thuế. Bên cạnh đó còn là kiến thức về pháp luật và những cam kết quốc tế về thuế.

3. Chuyên ngành Tài chính quốc tế

Trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu về Tài chính quốc tế, có khả năng ứng dụng một cách sáng tạo kiến thức vào công việc.

Ngành Tài chính- Ngân hàng là gì? Các chuyên ngành của Tài chính- Ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng là ngành lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành nhỏ khác nhau

Cụ thể, sinh viên sẽ nắm được lĩnh vực tài chính quốc tế, các nghiệp vụ liên quan đến tài chính quốc tế như kinh doanh quốc tế, thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, thanh toán quốc tế… cũng như ám hiểu quy trình, nghiệp vụ về tài chính quốc tế, những quy trình quản trị dự án đầu tư quốc tế, quản lý nợ hay kế toán quốc tế..

4. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

Sinh viên theo học ngành này sẽ có kiến thức chuyên sâu về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, có kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ huy động, quản lý và sử dụng vốn, nắm được kiến thức liên quan đến quy trình hạch toán kế toán, những nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, định giá, chứng khoán cũng như nắm được các quy định của nhà nước về quản lý doanh nghiệp và quy định thuế…

5. Chuyên ngành Tài chính Bảo hiểm

Với chuyên ngành này, sinh viên sẽ có kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, tài chính, ngân hàng cũng như kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Người học cũng sẽ được cung cấp kỹ năng thực hiện công việc đàm phán, thiết lập và quản lý hợp đồng bảo hiểm, định phí bảo hiểm, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Những kiến thức kỹ thuật chuyên ngành, pháp luật, quản lý nhà nước, tài chính và kế toán, môi giới bảo hiểm…

6. Chuyên ngành Ngân hàng

Cử nhân ngành Ngân hàng sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về tài chính, tiền tệ, ngân hàng, những kiến thức về quản trị tín dụng, quản trị vốn và tài sản của ngân hàng cũng như kiến thức liên quan đến nghiệp vụ phát hành tền và điều hành chính sách tiền tệ, quy trình hoạch toán kế tán của ngân hàng, thị trường tài chính- tiền tệ và thị trường chứng khoán..

Trên đây là thông tin về ngành Tài chính- Ngân hàng. Bài viết hi vọng đã đem đến chia sẻ hữu ích cho bạn đọc, giúp bạn tìm hiểu ngành Tài chính- Ngân hàng là gì và những chuyên ngành của ngành học này.

>>> Xem ngay:  duhochfc.vn để tìm hiểu thông tin du học Hàn Quốc và Nhật Bản.