Giáo Dục

Góc giải đáp: Cấp 2 học sinh khá có được giấy khen không?

Cấp 2 học sinh khá có được giấy khen không? Đây là một trong những câu hỏi được nhiều học sinh và các bậc phụ huynh quan tâm. Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp thông tin giúp các bạn tìm thấy lời giải, hãy cùng theo dõi ngay nhé!

Mục Lục

Quy định học sinh khá

Học sinh khá là những học sinh có kết quả học tập và rèn luyện loại khá trở lên. Theo quy định trước đây thì công nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kỳ hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên. Tuy nhiên từ ngày 05/09/2021 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT có hiêu lực đã không còn học sinh tiên tiến mà chỉ còn học sinh xuất sắc và học sinh giỏi.

Đọc thêm: Học sinh khá là gì? Điều kiện xếp loại học sinh khá bậc THCS, THPT

Quyền lợi của học sinh cấp 2
Quyền lợi của học sinh cấp 2

Quyền lợi của học sinh cấp 2

Theo quy định tại Điều 35 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quyền lợi của học sinh cấp 2 như sau:

– Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, được bảo đảm những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà, được cung cấp thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình, được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hóa, thể thao của nhà trường theo quy định.

– Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục về những quyết định đối với bản thân mình; được quyền chuyển trường khi có lý do chính đáng theo quy định hiện hành; được học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định.

– Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện.

– Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những học sinh được hưởng chính sách xã hội, những học sinh có khó khăn về đời sống và những học sinh có năng lực đặc biệt.

– Được chuyển trường nếu đủ điều kiện theo quy định; thủ tục chuyển trường thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Học sinh tiên tiến là học sinh gì?

Cấp 2 học sinh khá có được giấy khen không?

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, cuối năm học, học sinh được khen thưởng như sau:

“Khen thưởng

  1. Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh
  2. a) Khen thưởng cuối năm học

– Khen thưởng danh hiệu “Học sinh Xuất sắc” đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 06 (sáu) môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9,0 điểm trở lên.

– Khen thưởng danh hiệu “Học sinh Giỏi” đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.

  1. b) Khen thưởng học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học.
  2. Học sinh có thành tích đặc biệt được nhà trường xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng.”

Tại Điều 21 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT có quy định như sau:

“ Hiệu lực thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 và thực hiện theo lộ trình sau:

– Từ năm học 2021 – 2022 đối với lớp 6.

– Từ năm học 2022 – 2023 đối với lớp 7 và lớp 10.

– Từ năm học 2023 – 2024 đối với lớp 8 và lớp 11.

– Từ năm học 2024 – 2025 đối với lớp 9 và lớp 12.”

Do đó, đối với năm học 2023 – 2024 thì quy chế khen thưởng đối với học sinh khá cấp 2 sẽ quy định như sau:

  • Đối với học sinh lớp 6, 7, 8 (áp dụng theo Thông tư 22): Học sinh được nhận giấy khen khi:

– Học sinh xuất sắc: Có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 06 môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9,0 điểm trở lên.

– Học sinh giỏi: Có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.

– Học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học.

  • Đối với học sinh lớp 9 (áp dụng theo Thông tư 58): Học sinh được nhận giấy khen khi:

– Học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực loại giỏi.

– Học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên.

Như vậy, cấp 2 học sinh khá có được giấy khen không? Theo thông tin trên đồng nghĩa với việc cấp 2 học sinh khá sẽ không còn được nhận giấy khen nữa.

Trên đây là chia sẻ giải đáp thông tin Cấp 2 học sinh khá có được giấy khen không? mà chúng tôi tổng hợp lại. Hy vọng bài viết hữu ích giúp bạn đọc nắm rõ được thông tin, hãy thường xuyên truy cập chuyên mục này để có thêm nhiều thông tin Giáo dục hữu ích khác

Rate this post